Hemodlad
hydroponik

Vi hjälper dig att komma igång

med din egen odling.


Att odla i vatten är inne

Intresse för stadsodling är en trend som sprider sig och idag kan man hitta pallkragar med växter lite här och var i stan. Men jordodling har sina begränsningar, främst kanske den korta växtsäsongen och därför intresserar sig många nu för odling i vatten (hydroponik). På internet finns massor av olika varianter, t.o.m. IKEA har börjar sälja ett bassystem som det är lätt att komma igång med. För den som vill göra något lite mer avancerat och anpassat till de egna förutsättningarna hemma eller i dina lokaler erbjuder vi; kortkurser, support och flera olika varianter med odling i rörsystem.

allt är enkelt om man vet hur man gör

Vi har prövat oss fram under tre år med olika storlekar på rör. Horisontellt, vertikalt, i naturligt ljus och med växtbelysning, men även om det handlar om teknik är det ändå odlingen av växter som är det mest intressanta. Vi har testat oss fram med såväl lätt- som svårodlat, och inte varit rädda att ibland misslyckas. Tanken har redan från början varit att ta fram system som vi kan erbjuda andra, såväl privatpersoner som företag, och då veta vad som fungerar, samt vilka problem som kan uppstå.

Det finns alltid mer att lära sig, men nu har vi tillräcklig erfarenhet, förstår vad som kan vara lämpligt att odla, samt hur systemen kan byggas och enklast skötas om. Vi erbjuder hjälp med att konstruera system på plats i hemmet eller i andra lokaler.